محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
آخرین مدرک تحصیلیدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا
رشته تحصیلی
در امتحان زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟بلهخیر
وضعیت تاهلمجردمتاهل
مدت سابقه کسب‌وکار۴ سالاز ۴ تا ۷ سال۷ سال به بالا
تاریخ شروع کسب و یا سرمایه گذاری
نوع کسب و تجارتجواز کسبشرکت
درصد سهام در کسب و یا سرمایه گذاریزیر ۳۰ درصدبین ۳۰ تا ۵۰ درصد۵۰ تا ۱۰۰ درصد
آیا فعالیت مستمر در مدیریت و یا سرمایه گذاری دارید؟بلهخیر
تسلط به زبان انگلیسیکممتوسطخوبعالی
میزان دارایی خالص در سال ۱۳۹۶ (به ریال)
میزان دارایی خالص در سال ۱۳۹۵ (به ريال)
میزان گردش مالی (فروش کل سالیانه) در سال ۱۳۹۶ (به ريال)
میزان گردش مالی (فروش کل سالیانه) در سال ۱۳۹۵ (به ريال)
شماره تماس (الزامی)
ایمیل (الزامی)