ترجمه رسمی
Official Translation

گروه حقوقی مهاجرت پلاس ارائه دهنده کلیه خدمات ترجمه توسط مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و مترجمین ناتی استرالیا، منطبق با تعرفه کانون مترجمین قوه‌قضائیه

تائیدیه برابر اصل
Certification

کلیه خدمات مرتبط با تائیدیه برابر اصل مدارک در گروه حقوقی مهاجرت پلاس و توسط وکلای پایه یک دادگستری استرالیا و ایران قابل انجام می‌باشد.

گواهی امضاء
Witnessing

در گروه حقوقی مهاجرت پلاس وکلای پایه یک دادگستری استرالیا و ایران آمادگی و افتخار دارند تا خدمات گواهی امضاء را به متقاضیان عزیز ارائه نمایند.

اظهارنامه قانونی
Statutory Declaration

در گروه حقوقی مهاجرت پلاس تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های قانونی مورد تائید دولت استرالیا توسط تنها وکیل پایه یک دادگستری استرالیا در ایران قابل انجام می‌باشد.