ترجمه رسمی
Official Translation

گروه حقوقی مهاجرت پلاس ارائه دهنده کلیه خدمات ترجمه توسط مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و مترجمین ناتی استرالیا، منطبق با تعرفه کانون مترجمین قوه‌قضائیه

تائیدیه برابر اصل
Certification

کلیه خدمات مرتبط با تائیدیه برابر اصل مدارک در گروه حقوقی مهاجرت پلاس قابل انجام می‌باشد.

گواهی امضاء
Witnessing

گروه حقوقی مهاجرت پلاس آمادگی و افتخار دارد تا خدمات گواهی امضاء را به متقاضیان عزیز ارائه نماید.

اظهارنامه قانونی
Statutory Declaration

در گروه حقوقی مهاجرت پلاس تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های قانونی مورد تائید دولت استرالیا قابل انجام می‌باشد.