ویزای والدین و آخرین بازمانده

ویزای والدین استرالیا مخصوص کسانی است که به منظور زندگی در کنار فرزند خود، قصد مهاجرت به استرالیا را دارند. درخواست مهاجرت باید به وسیله یکی از فرزندان فرد اسپانسر شود.

فرزند افرادی که درخواست ویزای والدین استرالیا را دارند باید شهروند استرالیابوده و یا اقامت دائم در استرالیا را داشته باشد.

انواع ویزای والدین

ویزای معمولی والدین استرالیا ساب‌کلاس ۱۰۳

این ویزا که از نوع دائم است، از نظر هزینه ارزان قیمت بوده ولی زمان بررسی و در نهایت دریافت این ویزا می‌تواند در مواردی تا ۰ ۲ سال به طول انجامد.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیایی یا اقامت دائم استرالیا را دارند، اسپانسر شوند.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حداقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص اسپانسر
 • متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.

این ویزا به شما و اعضای خانواده شما اجازه می‌دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.

با داشتن این ویزا شما می‌توانید:

 • در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کنید.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 • بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم استرالیا را اسپانسر کنید.

شما می‌توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای اقامت موقت والدین استرالیا با پرداخت هزینه – ساب‌کلاس ۱۷۳

 • نیازمند پرداخت هزینه نسبتا زیاد می‌باشد ولی زمان بررسی پرونده این ویزا در حال حاضر حدودا یک و نیم سال هست.
 • این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه می‌دهد تا دو سال در استرالیا زندگی کنند.
 • با داشتن این ویزا شما می توانید بعد از ۲ سال و یا در طی این ۲ سال جهت ویزای دائم استرالیا از همین نوع (ساب‌کلاس ۱۴۳) اقدام کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا است، اسپانسر شوند.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حدقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص اسپانسر
 • توانایی پرداخت هزینه‌های زیر جهت تسریع روند اخذ ویزا را داشته باشید:
  • 21500 دلار برای هر یک از والدین( 43000 دلار برای هر دو نفر)
  • 3600 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی اصلی و 1800 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی دوم
  • 14000 دلار سپرده بانکی به عنوان ضمانت به مدت 10 سال

نکات مهم در مورد این ویزا:

 • این ویزا از نوع موقت است و قابل تمدید یا تجدید نمی‌باشد.
 • می توانید بعد از ۲ سال و یا در طی این ۲ سال جهت ویزای دائم استرالیا از همین نوع (ساب‌کلاس ۱۴۳) اقدام کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید. در این صورت باید هزینه های زیر مجدداً پرداخت گردد:
  • 21500 دلار برای هریک از والدین ( 43000 دلار برای هر دو نفر)
  • 3600 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی اصلی و 1800 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی دوم
  • 14000 دلار سپرده بانکی به عنوان ضمانت به مدت 10 سال
 • متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می‌توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.

با داشتن این ویزا شما و اعضای خانواده‌تان می‌توانید:

 • تا دو سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کنید.

شما می‌توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای اقامت دائم والدین استرالیا با پرداخت هزینه – ساب‌کلاس ۱۴۳

 • نیازمند پرداخت هزینه نسبتا زیاد می‌باشند ولی زمان بررسی پرونده این ویزا در حال حاضر حدودا یک و نیم سال است.
 • این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند یا مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند مقیم استرالیا که واجد شرایط باشد، اجازه می‌دهد در استرالیا زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا است، اسپانسر شوند.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حدقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص اسپانسر
 • توانایی پرداخت هزینه‌های زیر جهت تسریع روند اخذ ویزا را داشته باشید:
  • 43000 دلار برای هر یک از والدین ( 86000 دلار برای دو نفر)
  • 3600 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی اصلی و 1800 دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی دوم
  • 14000 دلار سپرده بانکی به عنوان ضمانت به مدت 10 سال
 • متقاضی در زمان درخواست می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می‌توانید از داخل استرالیا درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید، که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد.

با داشتن این ویزا شما می‌توانید:

 • در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کنید.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 • بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم استرالیا را اسپانسر کنید.

شما می‌توانید در درخواست ویزای  خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته
 • دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای آخرین فرد بازمانده استرالیا _ ساب کلاس ۱۱۵

این ویزا مخصوص افرادی است که کلیه اقوام درجه یک خانواده آنها و نیز همسر ایشان (در صورت متاهل بودن) دارای اقامت دائم استرالیا باشند و فقط این شخص در استرالیا اقامت نداشته باشد.

شایان ذکر است کلیه اقوام متقاضی این ویزا می بایست از طریق قانونی وارد استرالیا شده باشند در غیر اینصورت شخص متقاضی قادر به مهاجرت به استرالیا نخواهد بود.

علاوه بر ویزاهای خانوادگی فوق ویزاهای دیگری نیز برای والدین و وابستگان مسن وجود دارد.