امور بین الملل

 

در برخی موارد اتباع ایرانی در سایر کشورها دچار مشکلات و رویه‌های حقوقی می‌شوند که در بسیاری از موارد به دلیل عدم آشنایی آنها با امور قضایی و قوانین کشور مزبور، حقوق آنان در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
گروه حقوقی مهاجرت پلاس با همکاری وکلا و مؤسسات حقوقی معتبر در بسیاری از نقاط جهان من جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، نیوزیلند و سایر کشورها به این افراد کمک خواهد نمود تا از طریق وکلای مقیم در آن کشور نسبت به پیگیری امور حقوقی خود اقدام نمایند.