امور کیفری

 

از آن جایی که حقوق کیفری مستقیماً به جان، حیثیت و آبروی افراد مرتبط می‌باشد، چه زیان دیده و چه متهم، برای تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی خود همواره به مشاوره و راهنمایی حقوقدانان نیازمندند. در همین راستا گروه حقوقی مهاجرت پلاس با بهره گیری از وکلای متخصص در امور کیفری خدمات ذیل را ارائه می‌نماید:

  • تخلفات رانندگی
  • کلاهبرداری
  • جعل
  • خیانت در امانت
  • انتقال مال غیر
  • ضرب و جرح
  • خشونت خانگی
  • طرح دعوا یا دفاع در کلیه امور کیفری