شرکت‌های تجاری

 

گروه حقوقی مهاجرت پلاس به منظور ایجاد بستر حقوقی مناسب جهت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و رفع مشکلات حقوقی آنها خدمات حقوقی متنوعی را در اختیار شرکت‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات و کارآفرینان قرار می‌دهد. برخی از این خدمات عبارتند از:

  • ثبت، انحلال و ادغام شرکت‌ها و بنگاههای تجاری
  • تنظیم اساسنامه و قراردادهای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری
  • طرح دعوا یا دفاع در کلیه دعاوی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری