مالکیت صنعتی و معنوی

 

جهت حفظ حقوق مؤلفین، محققین، هنرمندان، مخترعین و حق کپی رایت و نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی و معنوی، گروه حقوقی مهاجرت پلاس خدمات زیر را با به کار گیری وکلای مجرب و متخصص ارائه می‌نماید:

  • ثبت علائم و عناوین تجاری
  • ثبت اختراعات
  • تنظیم قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و معنوی
  • طرح دعوا و دفاع در دعاوی مرتبط با مالکیت صنعتی و معنوی