وراثت و وکالت

 

گروه حقوقی مهاجرت پلاس با به کار گیری وکلای مجرب، خدمات زیر را در امور حقوقی مرتبط با وراثت و وکالت ارائه می‌نماید:

  • تنظیم وصیت نامه
  • انحصار وراثت
  • تنظیم انواع وکالتنامه
  • طرح دعوا و یا دفاع در دعاوی مرتبط با وراثت