هزینه‌های تحصیل و زندگی

 

هزینه تحصیل در استرالیا

 • در مقطع دبیرستان از ۶ هزار دلار در سال
 • در مقطع لیسانس از ۱۵ هزار دلار در سال
 • در مقطع فوق لیسانس از ۱۸ هزار دلار در سال
 • در مقطع دکترا از ۲۰ هزار دلار در سال

 

هزینه زندگی دانشجویی در استرالیا

هزینه‌ زندگی در استرالیا بسیار متغیر می‌باشد و به شهر محل سکونت و نخوه زندگی هر فرد بستگی دارد. به طور متوسط هزینه‌ها ماهیانه از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار استرالیا متغیر می‌باشد.

 

هزینه محل سکونت

 • خوابگاه و مهمان‌خانه ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هفته
 • خانه مشترک و هم خانه شدن ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در هفته
 • اقامت در خوابگاه دانشجویی ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در هفته
 • اقامت با خانواده‌های استرالیایی ۱۲۰ تا ۲۵۰ دلار در هفته
 • اجاره آپارتمان ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار در هفته
 • مدارس شبانه روزی ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار در هفته

 

سایر هزینه‌ها

 • مواد غذایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هفته
 • برق ۲۵ تا ۵۰ دلار در هفته
 • تلفن و اینترنت ۱۰ تا ۲۰ دلار در هفته
 • حمل و نقل ۵۰ تا ۷۰ دلار در هفته
 • خودرو پس از خرید ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هفته

+ اداره مهاجرت استرالیا در تخمین توانایی مالی دانشجو هزینه‌های زندگی را به صورت زیر در نظر می‌گیرد:

 • دانشجو ۱۸۶۱۰ دلار در سال
 • همسر دانشجو ۶۵۱۲ دلار در سال
 • اولین فرزند ۳۷۲۰ دلار در سال
 • هر فرزند دیگر ۲۷۹۰ دلار در سال