نوشته‌ها

افرادی که حداقل یکی از والدین‌شان شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا باشند، می‌توانند برای دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا اقدام کنند.
این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا زندگی می‌کند، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند، زندگی کند.
والدینی که فرزندی را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند، اسپانسر او می‌شوند و می‌توانند از جانب او جهت اخذ این ویزا اقدام کنند.
این ویزا برای فرزندانی است که:
خارج از استرالیا باشند
زیر ۱۸ سال باشند
به فرزندخواندگی در آمده‌ باشند یا در روند فرزندخواندگی باشند
توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند اسپانسر شوند
والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می‌پذیرند بایستی:
شهروند استرالیا باشند، یا
دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند، و یا
شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند
این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می‌دهد:
وارد استرالیا شده و در آنجا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
از خدمات پزشکی رایگان ( Medicare) استفاده کند.
درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم، اسپانسر کنند.
در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمان‌های ایالتی یا منطقه‌ای انجام شود، شما می‌توانید قبل از نهایی‌شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.
اگر زمان فرزند خواندگی قبل از زمانی باشد که والدین اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را کسب کرده اند، فرزند خوانده می تواند برای ویزای ۱۰۱ یعنی ویزای دائم اقدام نماید.
اخذ این ویزا برای کودکان یتیمی که از طریق سازمان های استرالیا به فرزند خواندگی پذیرفته نشده اند بسیار مشکل می باشد و معمولاً لازم است شما حداقل به مدت یکسال در ایران با فرزند خوانده خود به صورت مشترک زندگی کرده باشید.

 

برای اطلاعات بیشتر در جهت دریافت ویزای فرزند استرالیا با شماره ۲۲۱۷۲۲۵۴ -۲۲۴۰۹۲۵۳ تماس حاصل فرمایید.

افرادی که حداقل یکی از والدین‌شان شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا باشند، می‌توانند برای دریافت ویزای اقامت دایم استرالیا اقدام کنند.
شرایط ویزا فرزند، ساب کلاس ۱۰۱:

 • این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا است، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کند.
 • والدین واجد شرایط باید اسپانسر فرزند یا فرزندان خود شوند.
 • والدین می‌توانند به نمایندگی از فرزندان زیر ۱۸ سال جهت این ویزا اقدام کنند.

معمولا این ویزا به کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند، داده می‌شود ولی افراد با شرایط سنی بالاتر(معمولاْ تا ۲۵ سال) هم تحت شرایط خاصی می‌توانند این ویزا را دریافت کنند.
فرزند در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا باید خارج از خاک استرالیا باشد.
چنانچه فرزند در زمان درخواست ویزا در استرالیا باشد، باید برای ویزای ساب کلاس ۸۰۲ اقدام گردد.
برای اخذ این ویزا بایستی حد‌اقل یکی از والدین فرد:

 • شهروند استرالیا باشند، یا
 • ویزای اقامت دائم استرالیا داشته باشند و یا
 • شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند

این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می‌دهد:

 • به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کند.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
 • بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم، اسپانسر کند.

 

برای اطلاعات بیشتر در جهت دریافت ویزا فرزندان با شماره  22172254 -22409253 تماس حاصل فرمایید.