نوشته‌ها

ویزای نامزدی مخصوص افرادی است كه نامزد آنها شهروند و یا مقیم دائم کشور استرالیا و یا یكی از شهروندان کشور نیوزیلند واجد شرایط زندگی در استرالیا باشد.
اعتبار ویزای نامزدی استرالیا به مدت ۹ ماه است و متقاضی باید ظرف این مدت وارد استرالیا شده و با فرد مورد نظر ازدواج كند.
لازم نیست ازدواج حتما در استرالیا صورت بگیرد.
در صورتی که شما در مدت ۹ ماه ازدواج کنید، می‌توانید تقاضای ویزای ازدواج استرالیا را بدهید.
همسر شما باید حمایت مالی شما را بر عهده گرفته و شما باید تا ۹ ماه بعد از گرفتن ویزای نامزدی با فرد مورد نظر ازدواج کنید.
پس از ازدواج‌تان با فرد مورد نظر و قبل از این كه ویزای نامزدی باطل شود، باید تقاضای ویزای ازدواج را ارائه دهید تا بتوانید در استرالیا به زندگی مشترک ادامه دهید.

شرایط کلی ویزای نامزدی استرالیا

ویزای نامزدی برای افرادیست که میخواهند نامزد خود را به استرالیا آورده و ظرف مدت ۹ ماه از زمان صدور ویزا اقدام به ازدواج نمایند، در غیر اینصورت ویزای فرد باطل شده و باید به کشور خود بازگردد.

نکات مهمی که در باره ویزای نامزدی استرالیا باید بدانید:
ازدواج دو نفر در این مدت ۹ ماه حتما نباید در استرالیا انجام شود.
شخص اسپانسر باید نامزد خود را تا ۹ ماه حمایت مالی نمیاد.
قبل از پایان ۹ماه ویزای نامزدی باید برای ویزای ازدواج اقدام نمایند.
پروسه زمانی دریافت این ویزا معمولا بین ۴ تا ۶ ماه خواهد بود.

 

برای اطلاعات بیشتر در جهت دریافت ویزا نامزدی با شماره ۲۲۱۷۲۲۵۴ -۲۲۴۰۹۲۵۳ تماس حاصل فرمایید.